Produkty

Bądź gotowy na RODO!

RodoComfort to nie jedyna usługa w naszej ofercie!

Audyt zgodności z RODO

Przeprowadzamy analizę organizacji, przegląd procesów i obowiązujących w firmie standardów, systemów teleinformatycznych i infrastruktury.

Wdrożenie rozwiązań

Proponowane rozwiązania – w tym dedykowana szyta na miarę aplikacja RodoAnalytics – zawsze mają na celu maksymalizację bezpieczeństwa klienta pod kątem zgodności z RODO przy jednoczesnym zachowaniu pełnej efektywności biznesowej.

Szkolenia

Przekazujemy pracownikom firmy wiedzę o wdrożonych rozwiązaniach oraz zasadach współpracy wynikających z obowiązywania przepisów RODO.

Outsourcing IOD

Decydując się na outsourcing funkcji Inspektora Danych Osobowych, klienci zyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy i możliwość koncentracji na generowaniu przychodów.

Audyt

Audyt jako niezależna ocena danej organizacji to nieodzowny element, by Twoja organizacja mogła funkcjonować zgodnie z RODO.

W ramach audytu przeprowadzamy analizę wszystkich obszarów działalności firmy związanych z przetwarzaniem danych osób fizycznych. Te obszary są to głównie procesy biznesowe w organizacji, dotychczasowe polityki, procedury i instrukcje, umowy z kluczowymi partnerami biznesowymi,  systemy informatyczne, infrastruktura teleinformatyczna, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe.

Dzięki usłudze audytu otrzymają Państwo ocenę gotowości w stosunku do reformy oraz wskazanie działań, których wdrożenie dostosuje ochronę danych osobowych do przepisów RODO.

Wdrożenie rozwiązań

Etap wdrożenia służy implementacji odpowiednich rozwiązań, których propozycje powstaną na podstawie audytu.

Wdrożenie rozwiązań to proces wymagający szeregu działań, których rodzaj i zasięg uzależniają takie m.in. czynniki jak: wielkość organizacji, profil i zakres jej działalności, procesy przetwarzania danych itd.

Główne obszary, w których organizacja musi dokonać zmian w tej fazie to: dostosowanie procesów, polityk, procedur, instrukcji, umów, systemów informatycznych, infrastruktury teleinformatycznej, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego.

Dzięki oferowanej przez nas usłudze wsparcia wdrożenia rozwiązań wypracowanych podczas audytu, klienci są w stanie wykazać, że dane osobowe są w ich firmach chronione zgodnie prawem i wolą osób, których dotyczą.

Nasze dwa cele to zapewnienie bezpieczeństwa prawnego klientom i pozytywny bądź co najmniej neutralny wpływ na efektywność biznesową ich organizacji.

RODOSupport wdrożenie

Dedykowana aplikacja – RodoAnalytics

Najbardziej wymagającym Klientom proponujemy zakup dedykowanego oprogramowania wspierającego wdrożenie RODO – RodoAnalytics. Aplikacja RodoAnalytics to najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne szyte na miarę potrzeb danej organizacji. Integracja z dotychczasowymi systemami klienta, upload dokumentów własnych, zautomatyzowane oceny ryzyka, mapowanie przepływów danych, wielostanowiskowość oraz wielozadaniowość to tylko niektóre z rozwiązań które proponujemy naszym Klientom w ramach RodoAnalytics.

Szkolenia

Dyrektywa RODO oznacza dla organizacji konieczność dostosowania wielu obszarów działania pod groźbą wysokich kar. Nawet najlepsze rozwiązania wdrażane przez firmę nie wystarczą, jeśli jej pracownicy nie mają odpowiedniej wiedzy i świadomości wpływu własnego postępowania na bezpieczeństwo firmy.

Naszym klientom proponujemy przeprowadzenie szkoleń uwzględniających część teoretyczną dotyczącą konsekwencji wejścia w życie dyrektywy RODO, a także praktycznej, podczas której omawiamy konkretne procedury wdrożone przez firmę i ich wpływ na codzienne obowiązki zatrudnionych w firmie osób.

RODOSupport szkolenia
RODO Comfort oustsourcing

Outsourcing IOD

Zgodnie z dyrektywą RODO, w miejsce dotychczasowej funkcji ABI (Administrator Bezpieczeństwa Informacji) wprowadzona zostaje nowa funkcję – IOD (Inspektor Ochrony Danych).

Naruszenie przepisów RODO wiąże się ze znacznymi karami, nawet do 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle istotne jest, by wyznaczony IOD dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osób fizycznych.

Nasza oferta obejmuje usługę outsourcingu IOD, który – przy wsparciu doświadczonych prawników – bez względu na zmiany zachodzące w organizacji, będzie skutecznym strażnikiem zgodności działania firmy z dyrektywą RODO. Firmy naszych klientów zyskują w ten sposób dostęp do niezbędnych kompetencji na bieżąco, a także możliwość skupienia się na generowaniu przychodów.

Nie wiesz, czy twoja firma spełnia wymogi RODO?