Kontakt

Nasi konsultanci czekają na Ciebie!

Syneriz Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska nr 111

00-102 Warszawa

E-mail: biuro@rodocomfort.pl

Tel.: +48 22 245 38 75

REGON: 380201801, NIP: 5252750039

Zadzwoń do nas: +48 22 245 38 75

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie. Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Syneriz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska nr 111, 00-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000730510, NIP: 5252750039, REGON: 380201801, kapitał zakładowy: 10.000.00 zł.

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i obsłużenia Twojej prośby. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania.

Na każdym etapie przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań w celu skontaktowania się z Tobą.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej tutaj.