UODO

Stwierdziłeś naruszenie przepisów RODO? Jesteś uprawniony do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych! Kto może złożyć skargę? Każda osoba fizyczna, która stwierdzi, że przetwarzanie jej danych osobowych zachodzi w sposób niepoprawny może wnieść skargę do Prezesa UODO. Możliwe jest również złożenie skargi w przypadku...

Urząd Ochrony Danych Osobowych razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.Został on zaprezentowany przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytę Bielak–Jomaa 24 sierpnia bieżącego roku. Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień...

Jednym z obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu rozumienia, interpretacji oraz wdrażania przepisów RODO. W związku z tym organizowane są szkolenia tematyczne dotyczące kluczowych dla ochrony danych zagadnień. Na najbliższe z nich pod tytułem Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych...