Szkolenia

Urząd Ochrony Danych Osobowych razem z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował poradnik Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.Został on zaprezentowany przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską oraz Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytę Bielak–Jomaa 24 sierpnia bieżącego roku. Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień...

Jednym z obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu rozumienia, interpretacji oraz wdrażania przepisów RODO. W związku z tym organizowane są szkolenia tematyczne dotyczące kluczowych dla ochrony danych zagadnień. Na najbliższe z nich pod tytułem Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych...