IOD

RODO nakłada na przedsiębiorców obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych (IOD). Kim jest IOD i kto ma obowiązek jego powołania? IOD jest niejako ekspertem ds. przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. Do jego zadań należy m.in. informowanie administratora i pracowników o ich obowiązkach z zakresu ochrony danych, przeprowadzanie...

Jednym z obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu rozumienia, interpretacji oraz wdrażania przepisów RODO. W związku z tym organizowane są szkolenia tematyczne dotyczące kluczowych dla ochrony danych zagadnień. Na najbliższe z nich pod tytułem Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych...