Szkolenia dla IOD

Jednym z obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu rozumienia, interpretacji oraz wdrażania przepisów RODO. W związku z tym organizowane są szkolenia tematyczne dotyczące kluczowych dla ochrony danych zagadnień.

Na najbliższe z nich pod tytułem Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony danych osobowych – szkolenie dla inspektorów ochrony danychPrezes UODO zaprasza dnia  4 października do Warszawy.

Tematyka

Eksperci UODO przedstawią uczestnikom zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, które są ważne z perspektywy ochrony danych osobowych i mogą budzić wątpliwości. Przykładowym tematem będzie kwestia ustawowego uregulowania zasad monitorowania pracowników, w tym wykorzystywania do tego celu monitoringu wizyjnego. Poruszana też będzie kwestia prowadzenia rekrutacji czy sposobu zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Zapisy

Uczestnikiem szkolenia może być jedynie prawidłowo zgłoszony do UODO Inspektor Ochrony Danych. Rejestracji na warsztaty można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej UODO do dnia 25 września 2018 roku. Warsztaty są bezpłatne, a każdy z uczestników dodatkowo otrzyma specjalny poradnik, zawierający wiele wskazówek, które mają wspomóc pracodawców w prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.